Logo
zpětZpět na úvodní stránku

Provádíme

Vodohospodářské stavby

 • sevis od A - Z
 • vyřízení sítí
 • hutnící zkoušky
 • zajištění dopravního značení
 • výkopové práce, bezvýkopové technologie (podvrty)
 • rekonstrukce a výstavba vodovodních řadů, kanalizačních stok,
  dešťové kanalizace, šachet vodoměrných a kanalizačních
 • rekonstrukce domovních vodovodních a kanalizačních přípojek a domovních rozvodú
 • výstavba domovních vodovodních a kanalizačních přípojek a domovních rozvodů
 • povolení z Magistrátu města,Obecního úřadu (vyřízení záboru)
 • zajistíme kamerové prohlídky kanalizačních přípojek
 • stavby a rekonstrukce vodotečí , drenáží , toků
 • hospodaření s dešťovou vodou
 • montáže podružných (odpočtových) vodoměrů
 • poradenství a servis provozování VaK , ČOV , PSOV

Stavební činnosti

 • zakládání staveb , stavební práce exteriér i interiér , dokončovací st. činnosti
 • položení zámkové dlažby
 • položení asfaltu

Na každou stavební akci individuální rozpočet


obrázek obrázek obrázek
2013 © Milan Hendrich